En blog om business og pengesager

Mindsk stress med åbne kontorer

0

Et amerikansk studie viser, at medarbejdere i åbne kontorlandskaber er mindre tilbøjelige til at blive stressede. Der er derfor stor forskel på, om du arbejder på et åbent kontor eller i en lukket kontorbås. Studiet viser nemlig, at medarbejdere i det åbne kontorlandskab er 20 procent mere aktive sammenlignet med dem, der sidder i en lukket bås. Derudover er 32 procent mere aktive sammenlignet med dem, som sidder på et privatkontor.

Jørn Toftum, der er professor på Danmarks Tekniske Universitet ved Institut for Byggeri og Anlæg, mener dog, at konklusionen bør nuanceres. Han mener, at det især er størrelsen af kontoret, som spiller en vigtig rolle for arbejdsforholdenes kvalitet.

Dårligt indeklima og meget støj

Jørn Toftum påpeger, at åbne kontorlandskaber sagtens kan føre til et dårligere arbejdsmiljø. Bliver de åbne kontorer for store, vil indeklimaet nemlig blive dårligt. Støj fra medarbejdernes samtaler med hinanden og over telefonen kan hurtigt virke generende, hvilket bidrager til et dårligt arbejdsmiljø.

Ifølge Toftum fungerer åbne kontorer bedst, hvis det er tre til fire medarbejdere, der sidder sammen. Her vil der højst sandsynligt ikke opstå generende støj, men medarbejderne kan i stedet drage gavn af hinanden. Derudover mener Toftum, at erhvervet også har en afgørende rolle for de åbne kontorers succes. Indebærer arbejdet projektgrupper, journalistik eller andet arbejde, hvor samtale mellem medarbejderne er nødvendigt, er et stort og åbent kontor passende og ideelt. Kræver arbejdet fordybelse i komplekse sager, vil det kræve ro at kunne udføre arbejdet – og her er store, åbne kontorer ikke ideelt.

Studiet viser øget aktivitet og mindre stress

Trods Toftums nuancering viser undersøgelsen interessante resultater. Studiet indebærer en undersøgelse af 231 kontorarbejdere, der arbejder i regeringsbygninger i Amerika. Her befandt en gruppe kontorarbejdere sig i åbne kontorlandskaber. Dette vil sige, at der ikke var afskærmning mellem nogle af bordene på kontoret, men at bordene derimod stod frit. Den anden gruppe af medarbejdere blev placeret på private kontorer, mens den tredje gruppe befandt sig i kontorbåse.

Som nævnt tidligere viste det sig, at medarbejderne i det åbne kontorlandskab var 20 procent mere aktive sammenlignet med medarbejderne i kontorbåsene. Ydermere var de 32 procent mere aktive sammenlignet med medarbejderne i privatkontorerne. Det viste sig, at de medarbejdere, der var mest aktive, var 14 procent mindre stressede sammenlignet med dem, som udførte mindst aktivitet. Det kan altså være bedre for de ansattes helbred, hvis de befinder sig i et åbent kontorlandskab.

Stillesiddende arbejde på kontorer kan være sundhedsskadeligt

Det er særdeles væsentligt, at ansatte får bevæget sig i løbet af deres arbejdsdag. Stillesiddende kontorarbejde kan nemlig være sundhedsfarligt i det lange løb. Hjerteproblemer, dårligt humør og træthed er alle tegn, der viser sig hos medarbejdere, der har et stillesiddende arbejde. Ydermere vil følelsen af stress blive fremprovokeret, hvis man sidder stille i for lang tid. Alt dette viser det amerikanske studie.

For at øge bevægelsen på arbejdet kan medarbejderne holde korte pauser, hvor de er aktive. Dette kan f.eks. være aktiviteter såsom at gå en lille tur eller tage trappen. Dertil kan justerbare borde gøre det muligt for medarbejderne at stå op, mens de udfører deres arbejdsopgaver. Dette vil sørge for, at musklerne i benene bliver brugt, og at stofskiftet ikke falder.

Oplev det åbne kontors mange fordele med et nyt erhvervslejemål, der netop giver plads til åbne kontorer, hos Lokalebasen.dk. Du kan se ledige erhvervslokaler på https://www.lokalebasen.dk.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.