En blog om business og pengesager

Tips til at skabe et godt arbejdsmiljø

0

Som leder af en virksomhed er dine ansatte altafgørende for din succes. Her handler det ikke alene om at hyre de rigtige mennesker til at besidde stillingerne, men også om at få disse til at samarbejde. Det er dit ansvar som leder at bidrage til at skabe et rum, hvori dine ansatte bedst muligt kan udføre deres arbejde, og hvor de føler sig motiverede og værdsat. Kombinationen af sådanne fysiske og psykiske forudsætninger udgør i sidste ende et godt og sundt arbejdsmiljø, hvilket næsten uundgåeligt er en forudsætning for din virksomheds velbefindende. Måden, hvorpå dette skabes, varierer dog ofte fra arbejdsplads til arbejdsplads, og det kan være svært at gennemskue, netop hvordan man skal gribe arbejdsmiljøet an. Derfor giver vi dig her nogle simple og mere generelle tips, der kan bidrage til at skabe et godt arbejdsmiljø i din virksomhed.

Sørg for gode fysiske rammer

Det første, du kan gøre i forsøget på at skabe et godt arbejdsmiljø, er at skabe nogle gode fysiske rammer for dine ansatte. Dette kan blandt andet betyde et større fokus på ting såsom belysning, luft og møbler i din virksomhed. Både for stærkt, for køligt eller for lidt lys kan være med til at give trætte øjne eller hovedpine hos dine ansatte. Sørg derfor for at holde lyset så naturligt og varmt som muligt og giv dine ansatte chancen for at regulere det med gardiner eller lysdæmpere. Derudover betyder adgangen til frisk luft rigtig meget for arbejdsmiljøet. Et godt indeklima er altafgørende for folks velbefindende hen over en arbejdsdag, men kan klares med noget så simpelt som en daglig udluftning. Ydermere kan møbleringen i form af behagelige og ergonomisk korrekte møbler gøre en stor forskel for, hvordan en arbejdsdag opfattes, hvis du eksempelvis leder et kontor. At sidde godt og fysisk korrekt i sin stol eller at have muligheden for at stå op ved sit skrivebord kan for mange betyde, at de slipper for smerter og ømhed forbundet med stillesiddende arbejde. Dette vil altså i høj grad kunne medvirke til et bedre arbejdsmiljø.

Varetag dine ansattes psyke

Dette råd er for mange ledere det sværeste at følge, da det kan være svært at tolke på sine medarbejderes psykiske tilstand. Der er dog nogle få simple og arbejdsrelaterede ting, du kan forsøge at sætte fokus på for generelt at bevare det gode mentale arbejdsmiljø. Først og fremmest er det en god ide at forsøge at gøre dine ansatte til et team. Teambuilding-øvelser eller arrangementer uden for arbejdstiden kan være med til at ryste dine ansatte sammen og derved danne forbindelser, hvori de føler sig trygge og samarbejdsvillige. Skulle der derudover opstå konflikter mellem ansatte, er det vigtigt, at du som chef kontribuerer til at løse dem på en fornuftig måde, hvor begge parter føler sig hørt. Sådanne tiltag kan afhjælpe et unødvendigt dårligt personligt arbejdsmiljø.

Beløn dine medarbejdere

Slutteligt er det et smart tiltag at huske at belønne sine ansatte for den store indsats, de gør. Dette kan man blandt andet gøre ved at sørge for firmafrugt. Firmafrugt virker som et lille og lækkert tiltag til hverdag eller møder, men viser på en større skala, at du værdsætter dine ansatte og ønsker at forkæle dem med noget lækkert – og sundt. Uanset størrelsen på din stab har firmaet Frugtkurven en løsning på firmafrugt, der kan imødekomme netop dine behov. Du finder deres store udvalg på deres hjemmeside.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.