En blog om business og pengesager

Danske annoncører fyrer igen op for marketingbudgetterne

0

Flere danske annoncører har indtil videre i 2018 givet deres marketingbudgetter et større råderum. Sammenlignet med samme periode sidste år er denne udvikling et tydeligt tegn på, at danske virksomheder ikke har mistet tilliden til effekten af markedsføring.

Det er dog i langt højere grad de mindre danske virksomheder, som gør plads til et større marketingbudget. Faktisk kan det ud fra den undersøgelse, som er omdrejningspunktet herfor, ses, at de større virksomheder vil opleve et fald i deres marketinginvesteringer.

Digital annoncering er en klar medspiller

Når man ser på denne positive udvikling, hersker der ingen tvivl om, at den digitale annoncering og det online marketingaspekt kan tage en stor del af æren. Det er klart, at både de sociale medier og hele content-produktionen tager flere og flere ressourcer fra marketingbudgetterne. Og det giver naturligvis mening, i og med at det online aspekt er så fremtrædende og frembrusende, som det nu engang er.

I dag kan en dansk annoncør ikke undgå at være online, da det er der, hvor kunderne er at finde. Hos Webbler mærker man da også denne tendens, hvor virksomheder i højere grad benytter sig af og er interesseret i diverse online marketingværktøjer. I bund og grund handler prioriteringen af den digitale annoncering om, at flere danske virksomheder ønsker at få en bedre online placering, så der vil opleves vækst.

Tillid til det nuværende marked

Ud over ønsket om vækst gennem digital annoncering og online marketing kommer denne positive udvikling også af en udefrakommende faktor – nemlig den danske samfundsøkonomi. I tiden oplever Danmark en særdeles fornuftig økonomi, hvor både vækst og beskæftigelse er stabilt og stigende. Dette kan siges at være et sikkerhedsnet for de danske annoncører, der derfor tør sætte mere kapacitet på marketingfronten, da forbrugeren er i en god position på markedet.

Men samfundsøkonomien kan dog ikke stå alene. Det handler i mindst lige så høj grad om, at de danske annoncører tror på, at de mange muligheder for markedsføring har en positiv effekt på virksomhedens vækstudvikling. Den variation af marketingmidler, der findes i dag, kan i høj grad stadig vise sig at være gavnlig. Og dette omhandler både online marketing og offline marketing.

Forskelle i branchers marketingbudgetter

Som nævnt er det primært de virksomheder, der har et marketingbudget på under 20 mio. kroner, som foretager større marketinginvesteringer i 2018. Grundet denne forskel har man også set på, hvornår investeringerne til marketingbudgetterne ellers adskiller sig fra hinanden. Og det er især i markedets forskellige brancher, at man kan opleve en variation.

De største vækstrater indenfor marketingbudgetterne ses indenfor energi og transport samt langvarige forbrugsgoder. Faktisk er tele og IT den branche, som har holdt mest igen med at fylde brænde på marketingbudgetterne. Den geografiske placering af den enkelte branche har også betydning for, hvor stor marketinginvesteringerne bliver i 2018. Det viser sig, at der vil ske langt større vækst i Vestdanmark frem for Østdanmark.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.