En blog om business og pengesager

Er der styr på sikkerheden på din arbejdsplads?

0

Denne artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde med de hjemmesider, der linkes til

Der hersker ingen tvivl om, at sikkerhed på arbejdspladsen er af højeste prioritet hos det fleste. Visheden om at man kan udføre sit arbejde i tryg forvisning om, at alle sikkerhedsmæssige tiltag er overholdt.

Men et godt arbejdsmiljø består af flere faktorer og handler ikke bare om de skader, der kan opstå på kroppen. Det handler i høj grad også om at skabe gode rammer, hvor medarbejderne føler sig set og hørt og ikke mindst værdsat. Ergo betyder det psykiske arbejdsmiljø også utrolig meget for de fleste.

I denne artikel har vi gravet ned i de mest effektive metoder til at højne sikkerheden på arbejdspladsen. Vores håb er, at du – og din arbejdsplads – bliver bedre klædt på til at møde de udfordringer, I må stå overfor i jeres hverdag.

Hurtig hjælp kan redde liv

Der er kun nok så meget, man kan gøre, for at forbedre sundheden hos den enkelte medarbejder. Og du kan aldrig helgardere dig mod ydre omstændigheder, som hvis en medarbejder falder om. Til gengæld kan I, i jeres virksomhed, gøre jeres bedste for at forberede jer på en sådan situation.

Derfor kan I med fordel afholde lejlighedsvise temadage, hvor alle medarbejdere bliver instrueret i at yde førstehjælp. Hos Optisafe kan I finde forskellige typer kurser, hvor instruktører hjælper jer igennem simulerede forløb med eksempelvis førstehjælp eller brandøvelser (læs mere på https://www.optisafe.dk/). Og det er uden tvivl kurser, der kan give jeres medarbejdere den selvtillid, der skal til for at kunne reagere korrekt og brugbart i krisesituationer. Det er på alle måder en investering, der kan mærkes.

Det er især en fordel med sådanne kurser, fordi I kommer til at arbejde hands-on med øvelserne. Det vil sige, at alle får lov at føle på egen krop, hvordan øvelserne udføres. Det kommer så at sige ind under neglene på folk. Samtidig har hands-on-øvelser den fordel, at kroppen husker. Og det vil uden tvivl kommer deltagerne til gode, hvis der opstår en krisesituation.

Sæt medarbejderne ind i jeres virksomhedskultur

Sikkerhed er som sagt alfa og omega på arbejdspladsen. Men dine intentioner som chef kan være nok så gode, hvis dine medarbejdere ikke er bekendt med dem. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at få alle leder og kanter af jeres arbejdskultur og sikkerhedsforanstaltninger belyst.

Det er især vigtigt, fordi du ikke ved, hvad din medarbejder har med i bagagen. En medarbejders tidligere arbejdsplads kan have haft en temmelig laissez faire holdning til sikkerheden, som medarbejderen derfor finder naturlig. Har du medarbejdere fra andre lande ansat, kan du også risikere, at de har været vant til andre forhold, end dem du ønsker at efterleve.

I bør derfor have lejlighedsvise samtaler eller undervisningsforløb, hvor I gennemgår alt det praktiske. Måske optager I også nye måder at gøre tingene på, som skal implementeres hos medarbejderne. Og ved at afholde disse forløb på jævnlig basis, kan du være i tryg forvisning om, at dine medarbejdere altid er opdaterede.

Skriv en kommentar

Your email address will not be published.